Valborg 

HA ALLTID ELDEN UNDER KONTROLL!

 

Trevlig Valborg.

-------------------

 

SÅNGHÄFTE

av familjen Linnros, Lärkvägen

 

2021
Inget Valborgsfirande på Gällstaö.

Pga Corona-pandemin är årets Valborgsfirande på Gällstaö inställd.

 

2020
Inget Valborgsfirande på Gällstaö.

Pga Corona-pandemin är årets Valborgsfirande på Gällstaö inställd i linje med Ekerö kommuns beslut i Ekerös krisledningsnämd den 14 april 2020. Läs mer: Stockholm Direkt.

 

2019
Pga brandrisken blir det inget brasa 2019. Däremot inviger vi den nyrenoverade Ångbåtsbryggan kl. 20.00 med bubbel & tackskål till projektgruppen; Christer Wåhlander, Peder Nordenback, Peter Linnros, Richard Lagernäs och Stefan Myrberg.

Ta med egna glas!

Varmt välkomna. 

-----------------------------------------

Varje år uppmuntrar GNK till att vi har en gemensam valborgsbrasa på ängen vid multisportbanan mitt på Gällstaö. 


Välkomna till en kväll med sång och trevligt sällskap!

Valborg 2024

Vill du vara med och skapa ett tryggt och säkert Valborgsfirande på Gällstaö?
Dra med en granne så hjälps vi åt att fortsätta skapa fina minnen och traditioner! Vänligen skriv upp dig på någon av uppgifterna på denna lista: Valborg - vaktpass 2024 
 
GNK har begärt tillstånd hos kommun (beviljat) och polis (väntar svar) om att få anordna Valborg och vi återkommer med detaljerad information.


Checklista för eldning
1. Kontrollera brandriskprognosen. 
Den automatiska telefonsvararen på tfn 08-721 23 26 ger upplysning om den aktuella brandriskprognosen.  
2. Brandriskprognosen anger om man kan elda eller inte och i vilken omfattning.
3. Avståndet från eldningen till byggnader och annat brännbart ska vara betryggande. Tänk på strålningsvärmen och gnistor.
4. Det ska finnas tillgång till släckutrustning så att du kan begränsa och släcka en brand vid behov.
5. Det får inte finnas papper, plast eller gummi i elden.
6. Elden får inte lämnas utan tillsyn.
7. Eldning ska vara avslutad före det att mörkret faller.
8. Om du eldar på annans mark måste du ha markägarens tillstånd.
9. Gör en liten eld och lägg på efter hand. En liten eld är lättare att kontrollera och avsluta.
10. Du får inte elda sånt som är komposterbart, t.ex. löv och mossa.
11. Tänk på att röken inte får störa grannar, många är allergiska.
12. Den som tänder en eld är ansvarig.


Under eldning
1. Se till att elden inte sprids.
2. Ha elden under kontroll och ha uppsikt på den.


Efter eldning
1. Se till att elden är ordentligt släckt.
2. Vattna runt eldplatsen så att det inte pyr i marken.
 
OBS! Kom ihåg att anmäla din Valborgseld på Brandförsvarets hemsida:

http://www.sbff.se/hem--fritid/elda-och-grilla/valborgsmassoeldar/